Collectief:

Ablatief:

Collectief als samenwerkingsverband is een groep mensen die een of meer bepaalde belangen nastreven door middel van samenwerking. (Bron: wiki)

Zesde naamval van de Latijnse verbuiging, waarmee oorspronkelijk de persoon van wie iets uitgaat of de plaats waarvandaan men vertrekt werd aangegeven.  (Bron: wiki)

Collectief Ablatief:

Samenwerkingsverband vertrekkende vanuit SEBASTIAAN SIMOENS en INE VERHAERT.

 

Zomer 2017. Ine heeft woorden, Sebastiaan muziek. Beiden hebben ze dezelfde droom. Van een droom komt een muziekvertelling, van een muziekvertelling een collectief. DAAN YPERMAN komt erbij als zakelijk leider, JASPER DE RIDDER wordt grafisch huisvormgever. Een duo groeit uit tot een broederschap van gedreven mensen met een gedeelde visie voor de toekomst. Een toekomst van meer bewustzijn, kwetsbaarheid, en hartstocht. 

UIT ONZE STATUTEN:

 

Collectief Ablatief vzw heeft tot doel:

 

  • De creatie en uitvoering van allround artistieke, bewustzijnsverhogende producties (theater / muziek / proza & poëzie / luisterspelen / beeldende kunst / audiogidsen…) die het algemeen welzijn van mens en maatschappij bevorderen.

 

  • De organisatie van culturele maatschappijvormende activiteiten.

 

  • Het bevorderen van de artistieke ontwikkeling van zowel jongeren als ouderen door middel van workshops, trainingen en andere educatieve activiteiten.